Voor de ontwikkeling van een nieuwe sporthal in Gouda gaat Stichting Goudse vastgoed €224.000 financieren via crowdfunding. De investeerders ontvangen een rente van 5% per jaar. De rente wordt maandelijks uitgekeerd. Als zekerheid krijgen de investeerders een eerste recht van hypotheek op de woning en een pandrecht op de huurpenningen en verzekering.type financiering lening
hoofdsom €400.000
zekerheden 1e recht van hypotheek
looptijd 36 maanden
rente 6% per jaar
investeren vanaf €250
risicoclassificatie 38 (van 50)


Object

beschrijving van het object, locatie en markt door Bouwaandeel, 5-10 zinnen.

‘De woning is een Loft en heeft een hoogte van 4 m en een oppervlakte van 90 m2. De natte cel met douche, de wc en de keuken zijn in het midden van de woning gelegen. De scheidingswanden van de slaapkamers en de woonkamer zijn van glas voor een ruimtelijke beleving. Boven de natte cel is een vide van 2,5 bij 9 m die ruimte biedt voor een lounge en een kantoor. Uiteraard wordt de hele woning voorzien van Led verlichting. Een binnenhuis architect zal de woning een moderne uitstraling geven.

Het complex ‘Fenixlofts’ wordt gebouwd op Katendecht aan de Rijnhaven. De oude Fenixloodsen worden momenteel volledig verbouwd tot 134 appartementen. Tevens worden er ook enkele centrale voorzieningen en een parkeergarage gerealiseerd.’


Markt

beschrijving van de markt door Bouwaandeel, 5-10 zinnen.

‘De woning is een Loft en heeft een hoogte van 4 m en een oppervlakte van 90 m2. De natte cel met douche, de wc en de keuken zijn in het midden van de woning gelegen. De scheidingswanden van de slaapkamers en de woonkamer zijn van glas voor een ruimtelijke beleving. Boven de natte cel is een vide van 2,5 bij 9 m die ruimte biedt voor een lounge en een kantoor. Uiteraard wordt de hele woning voorzien van Led verlichting. Een binnenhuis architect zal de woning een moderne uitstraling geven.


Explotatie

overzicht van waarde van het object, huurinkomsten/verkoopopbrengsten tov rente en aflossing door Bouwaandeel

‘Ard en Monique Veldheer hebben de woning gekocht voor €353.710 (o.v. van financiering). Zij willen het keukenplafond verlagen waardoor de ruimte daar boven beter te gebruiken is. De kosten voor dit meerwerk bedragen €6.370. De totale investering komt daarmee op €360.080. De taxatiewaarde in verhuurde staat bedraagt €280.000. De taxatie is uitgevoerd door Prachthuis Makelaardij BV.

In de financiële analyse is de huidige financiële situatie met daarin inbegrepen het te financieren object en huuropbrengsten meegenomen.’

Marktwaarde object 280.000
hoofdsom lening €224.000
loan to value 80%
Huurinkomsten €23.400
Onderhoud object €3.510
rente €7.700
Administratie €900
Overschot €6.780

 


Risicoclassificatie


 

risico1 10
risico2 10
risico3 10
risico4 10
risico5 10
risico5 10
risico6 10
totaal score 50


Bedrijf Initiatiefnemer

Een projectbeschrijving door Initiatiefnemer, 10-20 zinnen.

‘Ard en Monique Veldheer hebben al 10 jaar een eigen bedrijf in Oostenrijk, ESG Handels Gmbh. Begin dit jaar hebben zij samen met een partner een nieuw bedrijf opgericht Galaxy Profiles Gmbh voor productie van aluminium verlichtingsprofielen. In dit nieuwe bedrijf hebben zij een belang van 50%. Beide deelnemingen zijn ondergebracht in de Nederlandse Dynamic Europe BV. Deze vennootschap is ook eigenaar van de Veldheer Beheer BV.

ESG Handels Gmbh is sinds de oprichting een goed lopend bedrijf. Elk jaar is de omzet gestegen en de vooruitzichten zijn positief. Galaxy Profiles Gmbh is vorig jaar van start gegaan met een kapitaal van €200.000. In het eerste jaar is een omzet behaald van €400.000. Veldheer Beheer BV is de pensioenmaatschappij van Ard en Monique. We hebben geen cijfers ontvangen van deze BV. Bedrijfsresultaten zijn op te vragen via Bouwaandeel.’


 

Rapportage EDR score…, goed download rapportage

Vraag & Antwoord


Hoeveel rendement ontvang ik over mijn investering?

De rente is 5% op jaarbasis.

Wordt er afgelost op de lening?

Investeer je in schijf 1, dan ontvang je geen tussentijdse aflossingen. Je lening wordt na 5 jaar in een keer afgelost.

Investeer je in schijf 2, dan wordt er op annuïteitenbasis afgelost. Je ontvangt elke maand rente en aflossing.

Wat is het verschil tussen schijf 1 en schijf 2?

SamenInGeld hanteert een schijven systeem. Kies je voor investeren in schijf 1 dan investeer je in een hypothecaire lening met 5% rente zonder aflossing. Kies je voor investeren in schijf 2 dan investeer je in een annuïtaire lening met 5% rente én volledige aflossing.

Waarom werkt Bouwaandeel samen met SamenInGeld in dit project?

Bouwaandeel organiseert de campagne en begeleidt de initiatiefnemer bij de crowdfunding-campagne. Bouwaandeel en SamenInGeld beoordelen gezamelijk het project. SamenInGeld faciliteert de administratieve en financiële afhandeling van de leningen.

Hoe gaat het investeren in zijn werk?

Zodra je hebt besloten om te investeren in het project, word je doorgelinkt naar de website van SamenInGeld. Hier krijg je de projectinformatie van het project nogmaals te zien. Vervolgens moet je je als investeerder registreren bij SamenInGeld. Je kan direct investeren in het project ‘Wonen in FenixLofts’.

Wanneer ontvang ik mijn investering terug?

De looptijd van de lening is 5 jaar. Na 5 jaar ontvangen de investeerders in schijf 1 het geïnvesteerde bedrag in één keer terug. De investeerders in schijf 2 krijgen maandelijks aflossing en hebben na 5 jaar de volledige investering teruggekregen. Investeerders van zo wel schijf 1 en schijf 2 krijgen maandelijks rente uitgekeerd.

Wanneer ontvang ik de rente over mijn investering?

De rente over de investering zal per maand worden uitgekeerd.

Ontvang ik rente over mijn investering gedurende de campagne?

Nee. Je ontvangt rente vanaf het moment dat de lening wordt uitgekeerd aan de initiatiefnemer. De lening wordt uitgekeerd zodra de campagne 100% is gefund.

Wat betekent eerste recht van hypotheek als zekerheid op je investering?

De lening die je aan de initiatiefnemer verstrekt is gedekt door een recht van hypotheek. Dit betekent dat alle investeerders samen het recht hebben op de opbrengst van het vastgoed.

Wat gebeurt er als de leningnemer failliet gaat?

Bouwaandeel zal dan namens alle investeerders optreden om de aflossing en rentebetalingen zeker te stellen.

Wat gebeurt er als de huur niet wordt betaald door de huurder?

De initiatiefnemer, in dit geval verhuurder van het pand, is verantwoordelijk voor het innen van de huur en het betalen van de rente en aflossing. Als de huurder niet meer betaalt zal de initiatiefnemer de huurder in gebreke stellen en kan het huurcontract worden ontbonden. Daarna kan een nieuwe huurder worden aangetrokken.

Wat gebeurt er met de woning na afloop van de financiering?

Na 5 jaar loopt de financiering af en moet de initiatiefnemer het geld terug betalen aan de investeerders. Op dat moment zal er herfinanciering of verkoop van de woning plaatsvinden.

Wat gebeurt er als het doelbedrag niet wordt gehaald?

Indien de initiatiefnemer niet het beoogde bedrag ophaalt binnen de gestelde termijn worden de gelden automatisch teruggestort op de rekeningen van de investeerders.

Kan ik anoniem investeren?

Bij SamenInGeld hebben de investeerders de keuze om niet met hun naam op de projectpagina te komen. De namen van investeerders worden wel aan de initiatiefnemer en Bouwaandeel bekend gemaakt.

Hoe zit het met belastingen?

De Belastingdienst heeft per 1-1-2012 alle fiscale voordelen voor investeringen in durfkapitaal stopgezet. Er zijn derhalve geen fiscale regelingen van toepassing.

Wat zijn de kosten van investeren in dit project?

Het project ‘Wonen in Fenixlofts’ doet Bouwaandeel in samenwerking met Sameningeld. Voor investeren in dit project gelden de tarieven zoals vermeld op de website van Sameningeld. Bouwaandeel brengt de investeerders geen kosten in rekening.

http://www.sameningeld.nl/contact/wat-kost-het/

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!