Dankzij moderne technologie is er in het vastgoed meer mogelijk dan ooit, maar de echte vernieuwing moet ook in de stenensector van elders komen. Van startups met radicale innovaties. Echter: ‘Waarom zouden we iets veranderen? Het gaat toch prima zo?’

tekst: Martijn de Meulder

Het vastgoed is een conservatieve sector waarin vernieuwingen langzaam gaan. En ach, zo geavanceerd waren de processen ook weer niet. Wat vriendjes en een onderhandse deal waren genoeg om een grote jongen te worden. Toch begint er onder druk van de moderne tijd iets te veranderen. Financieringen moeten slimmer als je in de branche wilt beginnen en beheer en exploitatie kunnen dankzij de overvloed aan data veel efficiënter. En dus krijgen piepjonge startups met nieuwe, frisse ideeën greep op de markt.

Wie Laurens IJsselmuiden (38), Laurent van de Mortel (28), Hendrik van Zadelhoff (57) Product crowdfundingplatform voor de financiering van commercieel vastgoed Doel een groot aantal kleine investeringen bundelen om de moeizame financiering van kleinere projecten mogelijk te maken Opgericht in 2015

Van huis uit is Laurens IJsselmuiden architect, een vakgebied dat midscheeps werd geraakt door de vastgoedcrisis. Net als de vastgoedfinancieringsmarkt, waar banken zich goeddeels hebben teruggetrokken uit projecten onder de 4 miljoen euro. Het bracht hem en zijn compagnons op het idee om het populaire crowdfundingmechanisme op het vastgoed los te laten. Dat viel op, want Cor van Zadelhoff investeert nu in het bedrijf.

Wat is het idee achter Bouwaandeel?
‘De vastgoedcrisis heeft het voor kleinere projectontwikkelaars erg moeilijk gemaakt om een bancaire financiering op te halen. Ik sprak laatst met een vastgoedman van een grote bank. Hij vertelde mij dat hij ontwikkelaars die projecten van minder dan 4 miljoen euro doen niet meer als professioneel beschouwt en niet meer wil financieren. Banken zoeken ook naar standaardfinancieringen die ze kunnen verpakken in grotere pakketten en internationaal wegzetten. Daar komt bij dat de kapitaaleisen van Basel III de banken terughoudend hebben gemaakt. Intussen staat er wel 400 miljard euro aan spaargeld uit in Nederland dat nauwelijks rendeert. Konden we daar niet iets mee doen? Dat werd Bouwaandeel.’

Hoe werken jullie?
‘Wij zijn er voor ontwikkelaars die een aantal huizen willen bouwen en daar tot de verkoop een overbruggingskrediet voor nodig hebben. Zo’n ontwikkelaar doet een aanvraag bij ons en zodra wij het project hebben goedgekeurd, wordt het op het platform geplaatst. Het gaat doorgaans om projecten met een beperkte looptijd van negen tot achttien maanden, met rentepercentages van 5 à 6 procent op jaarbasis.’

Da’s voor crowdfundingbegrippen laag, 5 procent.
‘Klopt, maar omdat het om vastgoed gaat, is de zekerheid veel groter dan bij traditionele crowdfundingprojecten. We vestigen namelijk een recht van hypotheek, zodat je de waarde van het vastgoed als onderpand hebt. Om dat aan te pakken is het zo dat Bouwaandeel een lening verstrekt aan de projectontwikkelaar en dat wij die hypotheek nemen. De lening verkopen we in stukjes door aan de investeerders.’
‘Crowdfunding komt het gebruik van vastgoed ten goede, omdat mensen het beter waarderen’

Hoe verdienen jullie ermee?
‘Wij krijgen een percentage van de financieringen die we verstrekken in de vorm van een afsluit-, beheer- en succesprovisie. De leningaanvrager betaalt. We hebben tot nu toe zeven projecten gedaan en ongeveer 2000 investeerders aan ons platform verbonden. Van hen willen een stuk of twintig bedragen van een ton of meer investeren. Dat zijn onze Bouwaandeel Pro-investeerders, die we als eersten bij grotere projecten betrekken.’
Concurrentie? ‘Er zijn wat concurrerende vastgoedcrowdfunders, maar dat is juist goed voor de markt. Het is een nieuwe manier van financieren waaraan de markt nog moet wennen. Met meer partijen kunnen we die openbreken.’

Hoe willen jullie groeien?
‘Sinds december is Cor van Zadelhoff (geen familie van compagnon Hendrik, red.) aandeelhouder. Dat draagt flink bij aan de continuïteit, terwijl wij nieuwe projecten aantrekken. Hij vond het boeiend om bij iets nieuws betrokken te zijn. We willen rustig uitbouwen en hebben een voorkeur voor projecten waar het publiek voeling mee heeft. Denk aan een kerkje dat een nieuwe bestemming krijgt, horeca of winkels in een woonkern. Daarmee creëer je maatschappelijk draagvlak, volgens mij de kracht achter crowdfunding. Dat heb je niet bij een bankfinanciering, die van zichzelf kil is. Volgens mij komt crowdfunding het gebruik van vastgoed ten goede, omdat mensen het beter waarderen. Daar doen we het óók voor.’