Cor van Zadelhoff is aandeelhouder geworden bij crowdfunding platform Bouwaandeel. Hendrik van Zadelhoff en Laurens IJsselmuiden zijn bij hem in Amsterdam te gast voor een exclusief interview.

De vastgoedmarkt krabbelt weer een beetje op. Waar liggen volgens u de beste kansen?
De vastgoedmarkt kent vele deelmarkten. Niet alleen wordt de markt verdeeld in de sectoren woningen, winkels, kantoren en logistiek, er zijn ook regionale verschillen. De trek naar de stad gaat nog steeds door en ik zie de kansen vooral in de grotere steden. Alleen de Amsterdamse woningmarkt vind ik op het moment een beetje overspannen.

Welke rol ziet u voor Bouwaandeel weggelegd in de markt?
Bouwaandeel vult een gat in de markt. Financiering van vastgoed is momenteel een groot probleem. Banken laten een gat vallen, vooral in de projectontwikkeling maar ook in de markt voor kleinere beleggingstransacties. Juist daar kan crowdfunding er voor zorgen dat de economie blijft doorrollen. Dit biedt zowel kansen voor degene die geld nodig heeft als voor degene die geld uitleent. De geldnemer kan op deze manier toch aan geld komen om zijn plannen te realiseren en de uitlener krijgt een premie in de vorm van een hogere rente dan bij de bank.

Waarom bent u aandeelhouder geworden bij Bouwaandeel?
Ik heb met Bouwaandeel contact opgenomen omdat mijn naamgenoot deel uitmaakt van het team. Ik wilde even controleren of het wel een goed product is. Als Van Zadelhoff hebben we een goede naam hoog te houden. Nadat ik me er in verdiept heb, ben ik tot de conclusie gekomen dat Bouwaandeel een degelijk initiatief is. Dit soort mooie initiatieven verdient support.

Wat wordt uw rol bij Bouwaandeel?
Ik ga mij niet actief bezig houden met het bestuur en het platform. Ik zal de ontwikkelingen uiteraard goed volgen en zal waar nodig het team ondersteunen met mijn ervaring.

Wat is volgens u de belangrijkste meerwaarde van crowdfunding voor vastgoed?
De banken laten hier kansen liggen. Het fraaie aan dit initiatief is dat het de kortste klap is tussen de investeerders en de initiatiefnemers. Het is onbegrijpelijk dat spaarders niet massaal overstappen naar dit soort initiatieven.

Zoals u weet bedient Bouwaandeel initiatiefnemers (vastgoedondernemers) en investeerders (geldgevers). Welk advies wilt u de initiatiefnemers meegeven?
Initiatiefnemers moeten zich er goed van bewust zijn dat hun voorstel aan de investeerders zakelijk verantwoord moet zijn. Dat betekent dat de rente die ze bieden in verhouding staat tot de risico’s en dat zij voldoende eigen gelden moeten inbrengen in het project.
Initiatiefnemers kunnen Bouwaandeel ook gebruiken als administratiekantoor voor het registreren van de leningen waarvoor ze zelf in eigen kring de investeerders hebben geworven. Bouwaandeel fungeert dan als onafhankelijke derde die de geldstromen beheert. Ook kan Bouwaandeel een second opinion geven over de leningovereenkomst en het vestigen van de zekerheden begeleiden.

Waar moeten investeerders op letten bij het doen van hun beleggingen?
Particuliere investeerders moeten vooral op drie dingen letten. Ten eerste moeten ze goed kijken naar hoeveel eigen middelen de initiatiefnemer zelf meebrengt en of hij er voldoende “in hangt”. Dat wil zeggen dat hij financieel zelf het hardste geraakt wordt als het project niet volgens verwachting loopt. Ten tweede moeten ze naar de zekerheden kijken en welke waarde die hebben als het project misloopt. Ten derde moeten investeerders goed naar de mentaliteit van de initiatiefnemer kijken. Ik vind Bouwaandeel een unieke kans voor particuliere investeerders om op verantwoorde wijze meer rendement te maken dan op een spaarrekening. Natuurlijk betekent een hoger rendement dat er meer risico wordt gelopen maar bij Bouwaandeel is het risicoprofiel zeer acceptabel.

Gaat u zelf ook investeren in de projecten van Bouwaandeel?
Ik ben dat wel van plan. Natuurlijk kijk ik als elke investeerder goed naar de risico’s.

Waar liggen de kansen voor Bouwaandeel?
Bouwaandeel moet vooral vertrouwen winnen door het opbouwen van een track-record en door een grotere naamsbekendheid. Pas dan kan het vliegwiel gaan draaien.