De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verleent Bouwaandeel per 2 augustus 2016 een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden op grond van artikel 4:3 lid van de Wft.

De dagelijkse beleidsbepalers van Bouwaandeel zijn getoetst op vakbekwaamheid en betrouwbaarheid. De ontheffing van Bouwaandeel B.V. zal worden beperkt tot het bemiddelen in leningovereenkomsten aan ondernemingen.

Met de ontheffing van de AFM is het Bouwaandeel toegestaan om crowdfunding voor vastgoed zelfstandig te organiseren. Ondernemingen kunnen via Bouwaandeel geld lenen van particulieren.