Dierenpension DierDoradoVoor de herfinanciering van het dierenpension DierDorado in Gouda wil de heer Lindeman €1.000.000 financieren via Bouwaandeel Pro. Investeerders ontvangen een rente van 6% per jaar met zekerheid van een eerste recht van hypotheek.


type belegging hypothecaire geldlening
hoofdsom €1.000.000
zekerheden 1e hypotheek en borgstelling in privé
looptijd 60 maanden
rente 6,0% per jaar
investeren vanaf privé: €100.000, zakelijk: €25.000
rating B, gemiddeld laag risico


Object

Het onderpand voor de financiering is het dierenpension met de bijbehorende woning in Gouda. Het dierenpension bestaat ruim 25 jaar en is 2 jaar geleden verhuisd naar de nieuwe locatie. De vorige locatie moest worden verlaten vanwege de aanleg van een weg.
Het pension is getaxeerd op 6 december 2016 door de heer A. Oosterling van Jansen Nadorp Weatherall op €1.495.000. Het grondstuk omvat 4.890 m2 met daarop een woonhuis, de receptie en de verblijven voor honden en katten.


Exploitatie

De exploitatie van het vastgoed op jaarbasis.

huurinkomsten €139.200
exploitatielasten €11.700
rente (6,0% over €1.000.000) €60.000
aflossing (2,0% over €1.000.000) €20.000
beheer provisie Bouwaandeel (0,5% over €1.000.000) €5.000
exploitatie overschot €42.500


Rating


ervaring Dhr. Lindeman exploiteert het pension ruim 10 jaar en heeft meerdere vastgoedobjecten. 4
solvabiliteit 33%, eigen inbreng €495.000/waarde €1.495.000 5
winstgevendheid 8,7%, winst €43.400/eigen inbreng €495.000 2
dekkingswaarde LtV 67%, lening €1.000.000/waarde €1.495.000 8
verhandelbaarheid er worden weinig dierenpensions verhandeld 0
cashflow DSCR 159%: (netto huurinkomsten van €127.500/rente + aflossing van €80.000) 4
risico’s De leegstand van soortgelijke objecten in de regio is kleiner dan 15%. Er is geen achterstallig onderhoud. Het pand is 2 jaar geleden nieuw opgeleverd. De looptijd van het huurcontract is 15 jaar. Het vastgoed is de afgelopen 5 jaren altijd volledig verhuurd geweest. 4
totaal score Rating B, gemiddeld laag risico 27

 


Lees meer over de Bouwaandeel Rating.


Initiatiefnemer

De heer Lindeman heeft bedrijfskunde gestudeerd en is nadien bij een van de grotere consultancy bedrijven in dienst getreden. Naast zijn werkzaamheden als adviseur belegt hij al 25 jaar in vastgoed. Een van de panden in zijn portefeuille is het pand DierDorado. Ook de aandelen van de exploitatiemaatschappij Dierdorado BV (www.dierdorado.nl) heeft hij in zijn bezit. De exploitatie van het dierenpension is goed winstgevend. Jaarlijks wordt er rond €40.000 winst gerealiseerd.

Vraag & Antwoord


Hoeveel rendement ontvang ik over mijn investering?

De rente is 6% op jaarbasis.

Wordt er afgelost op de lening?

Ja. Er wordt 2% per jaar afgelost.

Hoe gaat het voorinschrijven in zijn werk?

Zodra u heeft besloten om te investeren in het project, wordt u doorgelinkt naar een inschrijfformulier. De periode van voorinschrijving is 6 weken. Als de voorinschrijving succesvol is, organiseert Bouwaandeel een Investor-meetup. Hier krijgt u nadere uitleg over investeren in het project.

Wanneer ontvang ik mijn investering terug?

De looptijd van de lening is 60 maanden. Na deze periode ontvangen de investeerders de restant hoofdsom van de investering terug.

Wanneer ontvang ik de rente over mijn investering?

De rente wordt een keer per jaar uitgekeerd.

Wat betekent eerste recht van hypotheek als zekerheid op de investering?

De lening die u aan de initiatiefnemer verstrekt is gedekt door een eerste recht van hypotheek. Dit betekent dat alle investeerders samen het recht hebben op de opbrengst van het vastgoed.

Wat gebeurt er als de leningnemer failliet gaat?

Bouwaandeel zal dan namens alle investeerders optreden om de aflossing en rentebetalingen zeker te stellen.

Wat gebeurt er als de voorinschrijving niet succesvol is?

Indien de initiatiefnemer niet het beoogde bedrag ophaalt binnen de gestelde termijn, wordt er geen Investor-Meetup georganiseerd en kan er niet worden geïnvesteerd in het project.

Kan ik anoniem investeren?

Ja, dat is mogelijk. De namen van de investeerders worden wel aan de initiatiefnemer en aan Bouwaandeel bekend gemaakt.

Wat zijn de kosten van investeren in dit project?

Bouwaandeel brengt investeerders geen kosten in rekening.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!